Επιμόρφωση

Σε αυτή τη σελίδα ενημερωνόμαστε για επιμορφώσεις και σεμινάρια που τρέχουν και αφορούν τον κλάδο μας.

library-1024x691

 

 

 

 

 

 

Αυτή είναι η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διεθνές συνέδριο:
Επανεξετάζοντας τη Σχέση Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης
Rethinking Language, Diversity and Education
http://rlde.aegean.gr/ocs/index.php/RLDE/RLDE
https://www.facebook.com/pages/Rethinking-Language-Diversity-and-Education-Conference/1475172606090162?fref=ts
που θα πραγματοποιηθεί 28-31 Μαΐου 2015 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο,
προς τιμή των Μιχάλη Δαμανάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Jim Cummins,
Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει από κοινού το Πανεπιστήμιο του Τορόντο /
Καναδάς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
Σας ενημερώνουμε ότι γίνονται ήδη δεκτές αιτήσεις & περιλήψεις μέσω της
ιστοσελίδας

Δύο λόγια για το συνέδριο:
Η πρόθεση μας είναι να θέσουμε σε συζήτηση τα κεντρικά ζητήματα της
γλωσσικής πολυμορφίας στο σχολείο, επανεξετάζοντας τα ερμηνευτικά εργαλεία
μας και τις μέχρι τώρα πρακτικές μας, καθώς το ζήτημα αυτό έπαψε προ
πολλού να συζητείται ως πρόβλημα που αφορά μετανάστες ή μειονότητες και
χαρακτηρίζει όλο και πιο δυναμικά το βασικό κορμό της εκπαίδευσης.
Στη θεωρία παρατηρείται μία μετατόπιση από περιγραφικές / αναλυτικές
προσεγγίσεις που βασίζονται σε σχετικά κάθετες διχοτομήσεις (π.χ.
μονογλωσσία vs. διγλωσσία, πρώτη vs. δεύτερη γλώσσα κ.ο.κ.) σε πιο
σύνθετες προσεγγίσεις που θέλουν να τονίσουν την υβριδική φύση της
γλωσσικής δραστηριότητας των δίγλωσσων ομιλητών ή/και να αναδείξουν τα
συνεχή πάνω στα οποία κινούνται οι δίγλωσσοι ομιλητές, όταν εναλλάσσουν ή
συνθέτουν τις γλώσσες τους στην επικοινωνία με φίλους ή με άλλα μέλη της
οικογένειας, στη σχολική τάξη, εκεί όπου εισάγονται στο γραμματισμό στην
κυρίαρχη γλώσσα, αλλά και σε ευρύτερες κοινότητες μάθησης, καθώς αυτές
οργανώνονται και αναπτύσσονται σε συμβατικά και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.
Σε αυτό συνέβαλε προφανώς η εξάπλωση των ηλεκτρονικών εργαλείων και
περιβαλλόντων που επιτρέπει και επιβάλει νέες προσεγγίσεις και πρακτικές.
Έτσι, στη βιβλιογραφία παρατηρούμε την όλο και πιο συχνή χρήση όρων, όπως
‘translanguaging’ ή continua of biliteracy, σε μία προσπάθεια να αποδοθεί
όσο το δυνατόν ακριβέστερα αυτή η δυναμική της δίγλωσσης / πολύγλωσσης
επικοινωνίας.
Επίσης, πρόθεση μας είναι να θέσουμε το θέμα της γλωσσικής πολυμορφίας στο
χάρτη, παρουσιάζοντας και σχολιάζοντας τις σχετικές με τη γλωσσική
πολυμορφία πολιτικές σε συγκεκριμένες χώρες και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή
διεθνών οργανισμών.
Ως προς την Ελλάδα που μας αφορά άμεσα, θα επικεντρωθούμε στο γλωσσικό
τοπίο στην εκπαίδευση, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη σχέση της Ελληνικής
(ως κυρίαρχη γλώσσα και ως γλώσσα διδασκαλίας) με τις γλώσσες των μαθητών
μας (γλώσσες καταγωγής, κληρονομιάς, αλλά και μάθησης, μαζί με την
Ελληνική) και στις εκτεταμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για παιδιά που
ανήκουν σε διαφορετικές από την κυρίαρχη ομάδες (βλ. π.χ. προγράμματα
ΕΠΕΑΕΚ & ΕΣΠΑ για μετανάστες, Μουσουλμάνους ή Ρομά μαθητές) στην Ελλάδα ή
για μαθητές ελληνικής καταγωγής στη Διασπορά.
Η εκπαιδευτική εμπειρία από το σχολείο, οι προσπάθειες των σχολικών
συμβούλων, οι εμπειρίες από επιμορφώσεις, από τα φροντιστηριακά τμήματα ή
από τα μεγάλα παρεμβατικά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ & ΕΣΠΑ για μαθητές/τριες με
μεταναστευτικό υπόβαθρο, για μαθητές/τριες Ρομά, Μουσουλμάνους/ες ή για
μαθητές/τριες στη Διασπορά, είναι πολύτιμες και γι’ αυτό καλοδεχούμενες.
Είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους/τις εκπαιδευτικούς και τα στελέχη
της εκπαίδευσης να καταθέσουν την εμπειρία τους και να τη συζητήσουν
με ειδικούς επιστήμονες από τους χώρους της Παιδαγωγικής, της
Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας, της Κοινωνιογλωσσολογίας, της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας και άλλους ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και από άλλες
χώρες.
* Σε αυτό το πλαίσιο, στο συνέδριο θα τιμήσουμε δύο επιστήμονες που ο
καθένας με τη συμβολή του έχει επηρεάσει τη θεώρηση και την πρακτική μας
και οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει πρόσφατα: το Μιχάλη Δαμανάκη,
Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Jim Cummins από το Πανεπιστήμιο του
Τορόντο/Καναδά:
τον Μιχάλη Δαμανάκη, για το ότι συνέβαλε στο να τεθεί η Ελληνική ως γλώσσα
κληρονομιάς στη Διασπορά στο επίκεντρο πολλών σημαντικών ερευνών και
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον και για
το ότι συνεχίζει να διερευνά πολλαπλές πτυχές της παραδοσιακής και της
νέας μετανάστευσης που έχουν άμεση σχέση με την εκπαίδευση και τη γλώσσα∙
* τον Jim Cummins για τη συμβολή του στα ζητήματα περιγραφής, ανάλυσης
και εκπαιδευτικής αξιοποίησης της διγλωσσίας, και για τη συμβολή του στη
διατήρηση των γλωσσών κληρονομιάς στον Καναδά, αλλά και διεθνώς.
Σημαντικές ημερομηνίες: Περίληψη: 15 Μαρτί ου2015, Αποδοχή: 15 Απριλίου 2015
Συνδρομή συνεδρίου για τους Έλληνες συνέδρους:
50 Ευρώ (κατηγορία: local faculty)
25 Ευρώ για φοιτητές / υποψήφιους διδάκτορες
Γλώσσες συνεδρίου: Αγγλική, Ελληνική (ανάλογα με τη δυνατότητα κάλυψης
μεταφραστικών υπηρεσιών / διερμηνείας, είναι δυνατόν να προστεθούν
γλώσσες)
Συναδελφικά
Ελένη Σκούρτου & Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη
skourtou@rhodes.aegean.gr<mailto:skourtou@rhodes.aegean.gr>;
kazoullis@rhodes.aegean.gr<mailto:kazoullis@rhodes.aegean.gr>
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου


 

 To Iνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καλεί φιλολόγους να ενταχθούν στο Μητρώο “Φιλολόγων για τη Γλωσσική Επιμέλεια”. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε παρακάτω. 

http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82

 

 


 

Οι αιτήσεις στα Εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης & Επιμόρφωσης Εργαζομένων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ συνεχίζονται http://bit.ly/1uI2aQN.

Δηλώστε10599290_1587691698118637_2795011481574574107_n συμμετοχή ηλεκτρονικά στο www.inegsee.gr/aitisi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s