Η ανάγκη για τη δημιουργία ένωσης διδασκόντων της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

tree

Η διαμόρφωση μιας νέας πολυ-πολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησε στην ανάγκη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης τόσο μέσα στα σχολεία όσο και σε ενήλικες.

Δυστυχώς η πολιτεία αντιμετωπίζει αυτήν την πραγματικότητα αρχικά με έκπληξη και αργότερα με αποσπασματικά μέτρα που δεν δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης  αλλά ακόμα περισσότερο δεν λύνουν το πρόβλημα, το οποίο συνεχώς μεγαλώνει .

Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αποτελούν τον τελευταίο τροχό της αμάξης και δεν εισακούγονται, όταν μάλιστα αυτοί είναι τα πρόσωπα που καλούνται να εφαρμόσουν προγράμματα ελληνομάθειας σε συνθήκες που δεν είναι πολλές φορές και οι καλύτερες.

Για αυτό και για πολλούς άλλους λόγους, γίνεται η προσπάθεια δημιουργίας Ένωσης, ώστε να ακουστούμε ως εκπαιδευτικοί που γνωρίζουμε τα πραγματικά προβλήματα του χώρου.

Advertisements
This entry was posted in έναρξη ένωσης. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s