Ανακοίνωση της Ένωσης για το πρόγραμμα «Μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού για Πρόσφυγες και Μετανάστες 15+»

Με ενδιαφέρον διαβάσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση του προγράμματος «Μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού για Πρόσφυγες και Μετανάστες 15+». Φαίνεται ότι επιτέλους η Πολιτεία αποφάσισε να αναλάβει το ρόλο που της αντιστοιχεί στο κομμάτι της εκπαίδευσης μιας ομάδας πληθυσμού, η οποία για δυο τουλάχιστον χρόνια βρίσκεται εκτός τυπικής εκπαίδευσης ή συμμετέχει πλημμελώς σ’αυτή. Παρόλα αυτά μένει για άλλη μια φορά αναπάντητο το ερώτημα των προσόντων των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το πρόγραμμα αυτό. Θα τολμήσει το Υπουργείο να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει τα τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας; Σύμφωνα με δημοσιεύματα θα μοριοδοτηθεί μεταπτυχιακός τίτλος στο αντικείμενο χωρίς παράλληλα να ληφθεί υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα στο δημόσιο σχολείο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΚΕΔΑ, ΕΠΠΑΣ και Διάπολις. Δυστυχώς οι προσπάθειές μας για συνάντηση με τον Γ.Γ. κ. Αγγελόπουλο με θέμα την ικανοποίηση του χρόνιου – πλέον – αιτήματός μας, για αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας και δημιουργία ξεχωριστής ειδικότητας, παραμένουν εκκρεμείς. Ας ελπίσουμε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι οι βέλτιστες τουλάχιστον για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s